Website bán hàng chính thức của Lovefish Aqua
Facebook Tiktok Youtube

Blog

Blog
Các loại cichlid: Hướng dẫn nhận dạng bằng hình ảnh

Các loại cichlid: Hướng dẫn nhận dạng bằng hình ảnh

Cichlid là một trong những họ cá lớn nhất với hơn 2.000 loại cichlid và các loài mới đang được phát hiện hàng năm!

Xem thêm...

Characins - Tài liệu đầy đủ hình ảnh và link

Characins - Tài liệu đầy đủ hình ảnh và link

Characins là một nhóm cá rất lớn của chi Characiformes. Có ít nhất 1674 loài chứa trong khoảng 270 chi.

Xem thêm...

CÁ HỒNG ĐĂNG

CÁ HỒNG ĐĂNG

Xem thêm...

Golden Tetra

Golden Tetra

Xem thêm...

Lemon Tetra

Lemon Tetra

Xem thêm...

Cá Neon Tetra

Cá Neon Tetra

Xem thêm...

Pristella Tetra

Pristella Tetra

Xem thêm...

Cá Ngân Bình - Red-eyed Tetra

Cá Ngân Bình - Red-eyed Tetra

Xem thêm...

Cá sóc đầu đỏ - Rummy-nose Tetra

Cá sóc đầu đỏ - Rummy-nose Tetra

Xem thêm...

Serpae Tetra - Cá hồng nhung

Serpae Tetra - Cá hồng nhung

Xem thêm...

Cá Lưỡi Rìu - Common Hatchetfish

Cá Lưỡi Rìu - Common Hatchetfish

Loài cá Lưỡi rìu Hatchetfish Gasteropelecus sternicla được tìm thấy ở Brazil thuộc Nam Mỹ và các nhánh sông phía nam của...

Xem thêm...

Cá Rìu Vạch - Marbled Hatchetfish

Cá Rìu Vạch - Marbled Hatchetfish

Cá rìu vạch Carnegiella strigata được Günther mô tả vào năm 1864. Loài này không có tên trong Sách đỏ của IUCN. Chúng đư...

Xem thêm...

Cá bút chì san hô đỏ - Coral Red Pencilfish

Cá bút chì san hô đỏ - Coral Red Pencilfish

Xem thêm...

Cá hổ châu Phi

Cá hổ châu Phi

Xem thêm...

Cá Ong Bắp Cày - Banded Leporinus

Cá Ong Bắp Cày - Banded Leporinus

Xem thêm...

Cá Pacu đen - Black Pacu – Loài cá được khuyến cáo không nên nuôi nếu không có đủ tài chính

Cá Pacu đen - Black Pacu – Loài cá được khuyến cáo không nên nuôi nếu không có đủ tài chính

Xem thêm...

Cá nhồng nước ngọt - Freshwater Barracuda

Cá nhồng nước ngọt - Freshwater Barracuda

Xem thêm...

CÁ VƯƠNG MIỆNG - Longsnout Distichodus

CÁ VƯƠNG MIỆNG - Longsnout Distichodus

Xem thêm...

Cá mè nanh sói đuôi đen khổng lồ - Hydrolycus scomberoides

Cá mè nanh sói đuôi đen khổng lồ - Hydrolycus scomberoides

Xem thêm...

Cá Piranha bụng đỏ

Cá Piranha bụng đỏ

Xem thêm...

Giỏ hàng của bạn (0 sản phẩm)